wanha woima

Kerhon toimintamuotoja ovat mm:

  • Historiallisesti arvokkaiden ja vanhojen ajoneuvojen, työkoneiden ja voimakoneiden hankkimisen, säilyttämisen, kunnostamisen, entistämisen ja konservoinnin harjoittaminen ja edistäminen
  • Näyttelyiden, työnäytösten, retkien sekä opinto- ja tutustumismatkojen järjestäminen omaa toimialaa tai sitä sivuaviin kohteisiin
  • Yhteistyö samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen ja viranomaisten kanssa
  • Tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoiminta sekä sen tukeminen
  • Museotoiminta
  • Kokous-, luento- ja esitelmätilaisuuksien järjestäminen
  • Koulutus- ja tiedotustoiminta

Kerhon ylin päättävä elin on vuosikokous

Kerhon toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Hallitukseen kuuluu yhdeksi vuodeksi valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kymmenen jäsentä.

kuvagalleria

Weteraanikonepäivät