Nuori woima

Tätä kohdetta on tuettu Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Leader_logo
kuvituskuva_maaseutu2020
elyfi

Hankkeet 

Nuori Woima (Young PoWer) -hanke
Weteraanimoottorikerho Wanha Woima ry:n hallinnoiman Nuori Woima -hankkeen aikana rakennetaan toimiva malli lasten ja nuorten kiinnittymisestä aineelliseen ja aineettomaan kulttuuriperintöön, sekä erilaisen toiminnan järjestämisen avulla nuorempien sukupolvien mukaan ottaminen yhdistyksen toimintaan. Hankkeen avulla luodaan myös kansainvälistä verkostoa. Tähtäimessä on saada vuoden 2026 tapahtumiin ulkomaisia kulttuuriperinnön taitajia ja vierailijoita.
Hankevetäjä: Helinä Koskela, helina.koskela(at)wanhawoima.fi
Hankeaika 1.11.2022-31.12.2024

The Young PoWer project, managed by Wanha Woima ry, will build a working model for the attachment of children and young people to tangible and intangible cultural heritage, and involve younger generations in the association’s activities through the organisation of various activities. The project will also create an international network. The aim is to attract foreign heritage experts and visitors to the 2026 events.
The project will end at the end of 2024.

Nuori Woima -hankkeen ajankohtaiset:

Kokoontumiset kulttuuriperinnön ja elävän perinnön parissa. Mikä ihmeen kulttuuriperintö? Kulttuuriperintö on kaikkea mitä meidän ympärillä arjessa ja elämässä tapahtuu. Tutustumme perinteisiin asioihin ja tuomme sitä esille nykyaikaisin menetelmin (esim. TikTok). Suunnittelemme, toteutamme ja olemme osallisia muutamassa tapahtumassa lukuvuoden aikana. Keväällä/kesällä 2024 teemme yhteisprojektia paikallislehden kanssa, johon myös nuoremmilla sukupolvilla on mahdollisuus oppia näitä taitoja.

Oulaisten 9 luokan, lukion ja JEDUn oppilaat saavat osallistumisesta opintopisteitä. Ohjaajana toimii Helinä Koskela ja mukana. Huom! Mukaan voi tulla kesken lukukauden ja voit osallistua silloin kun sinulle sopii.
Kysymykset: Helinä puh. 044 987 4003 tai helina.koskela@wanhawoima.fi

What cultural heritage? Cultural heritage is everything that happens around us in our daily lives and in our lives. We look at traditional things and present them using modern methods (such as TikTok). During the year, we plan, implement and participate in several events. In spring/summer 2024 we will collaborate/project with the local newspaper and younger generations will also have the opportunity to learn these skills.

Rapworkshop illan tuotos 05/2023

kirjoittanut Oulaisten nuoriso, ohjaajana Paweł Bąkowski Puolasta #nuoriwoima #wanhawoima

Woimaa tulevaisuuteen -hanke on päättynyt
Weteraanimoottorikerho Wanha Woima ry:n hallinnoimassa hankkeessa (2020-2022) ja EU:n maaseuturahaston tuen avulla, luodaan puitteita toiminnan kehittämiselle ympärivuotiseksi mm. suunnittelemalla ja testaamalla erilaisia ohjelmapaketteja eri ikäryhmille, kehittämällä näyttelytoimintaa ja suunnittelemalla ja testaamalla erilaisia toimintoja, jotka edesauttavat ympärivuotisen toiminnan kehittymistä.
Hanke on päättynyt.

esittelykierros
museo_wanha_woima
esittelykierros
museo_wanha_woima
kahvipannuja
kahvipannuja